top of page
3ba4c112-5900-42e3-ad15-2f61a6f6bf9f.jpg

ZACHRÁŇME PÔDU

Jednoduchý prehľad Slovenského poľnohospodárstva. Táto webstránka vznikla ako iniciatíva laickej verejnosti a funguje nezávisle od všetkých použitých zdrojov.

Projects

Rastliny od 1970

Na Slovensku je viac ako milión hektárov ornej pôdy (viac ako 25% SR je orná pôda). Na viac ako polovici z nej sa pestujú 3 plodiny - pšenica, kukurica, repka olejná . Od roku 1970 klesla produkcia zemiakov a fazule o viac ako 90%.

Projects

Zvieratá od 1970

Na Slovensku sa ročne "vyrobí" viac ako 11 miliónov zvierat, z toho 3 milióny sliepok a 7 miliónov kurčiat. Produkcia ošípaných od roku 1989 klesla o 80% a produkcia hovädzieho dobytka klesla od rovnakého roku o 70%.

Všetky grafy

Viac ako 30 grafov

Výmera poľnohospodárskej pôdy SR v ha

Výmera.png

Zberová plocha v ha

Zberová plocha.png

Ročná spotreba na obyvateľa SR

Ročná spotreba na obyvateľa SR

Ročná spotreba celkom

a032df70-2818-4fa7-b557-f4b5bb60c517.png

Pôda vymiera

Obsah organického obsahu v poľnohospodárskej pôde klesá závratným tempom. V Európe sa pohybuje okolo 1,4%. Minimálny obsah by mal byť na úrovni 3-6%.

savesoil.org

Zistite viac informácií o pôde a o tom ako ju zachrániť. Staňte sa "Earth buddy" a využite možnosť podeliť sa o záchranu pôdy s ostatnými. Táto stránka funguje nezávisle od savesoil.com a Conscious Planet.

Zaujímavé odkazy a dokumenty:

Inštitúcie SR

Poľnohospodárska a potravinárska komora SR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Pôdohospodárska platobná agentúra

PPA - infocentrum kontakt
Agrárna komora Slovenska
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Agentúra pre rozvoj vidieka
Agroinštitút
Štátna veterinárna a potravinová správa

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Štatistický úrad SR
Societas Pedologica Slovaca
Združenie mladých farmárov
Značka kvality
Plemenárske služby SR, š.p.

​Štátna ochrana prírody SR

Národné lesnícke centrum

Zväz ekologického poľnohospodárstva

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Inštitút environmentálnej politiky
Slovenská bioplynová asociácia

 

Dokumenty SR

 

Zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy

Zelená správa 2022
Vestníky MP SR
Eko-schémy
Kalkulačka podpôr 
Pôda ako uhlíková a vodná banka
Strategický plán SPP 2023-2027

SPP 2023-27: Videá, prezentácie
Farmársky manuál SPP SR

PREHĽAD LEGISLATÍVY PPA
Klimatický fond pre pôdu
Zákon o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu
Situačné a výhľadové správy
Zákon o ochrane pôdy
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
Ekologická poľnohospodárska výroba

Dokumenty EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Z farmy na stôl
Európska zelená dohoda
Balík Fit for 55
Strategické plány krajín EÚ
Pôdna stratégia EÚ do 2030
Pripomienky SR

EÚ & Global

Európska komisia

Program Horizont Európa
4p1000

Conscious Planet - Save Soil
European Joint Programme

The 2023 EU AgriResearch Conference

EIT Food

Carboneg.eu

Natura 2000

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Soil Navigator

Poľnohospodárske družstvá, firmy...

 

PD Vajnory
PD Krakovany
Regenerative.sk
Konopný dvor
Živá záhrada
Agrokruh

Spearhead Slovakia

Živá záhrada

Syncra

Biopratex

Naturalis inšpekčná organizácia

Biokont inšpekčná organizácia

Cultiwise

 

Zaujímavé info

 

Geopriestorová žiadosť o podporu

Agropodcast MP SR
Kompost.sk
Enviroportál MŽP SR
Register potravín
Školské ovocie
Farmárska revue
poľnoinfo.sk
Euractiv.sk
Naše pole
Agroporadenstvo.sk

Druhy lesnej techniky vrámci výzvy

Roľnícke noviny

Informačný systém lesného hospodárstva

Geo Bird

Projekty pozemkových úprav

Konopa siata povolené odrody

PPA na data.gov.sk

Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov

Potravinársky priemysel štúdia 2020

Datasety MPRV SR

Zoznam vinárstiev

Najznámejšie mliekarne

Pekárne na Slovensku

bottom of page